როგორ ვიყიდო
  •  დარეგისტრირდით

  •  მოიძიეთ თქვენთვის სასურველი აუქციონი

  •  გადაიხადეთ მასზე მითითებული საგარანტიო თანხა

  •   დაადეთ ბიჯი

  •  აუქციონში გაიმარჯვებს ის, ვინც ყველაზე ბოლო დაადებს ყველაზე მაღალ ბიჯს
საკონტაქტო ინფორმაცია
  • საქართველო, თბილისი, 1100
    ვაჟა-ფშაველას 71 ოფისი 1/35
  • 322 39 33 50
  • info@auctionhouse.ge