ალექსანდრე ციაკურიძე. ქალის პორტრეტი
ლოტის #:
601
დაწყება/დასრულება
2020-05-20 12:00:00 - 2020-06-10 12:00:00
სტატუსი
დასრულებული
გამყიდველი
შპს "თბილისის სააუქციონო სახლი"
საბაზრო ღირებულება
2000 -დან
3000 -მდე
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი

ავტორი: ალექსანდრე ციმაკურიძე

სათაური: ქალის პორპრეტი

წელი: XX ს-ის 20-30-იანი წლების მიჯნა

ზომა: 48x33 სმ.

მასალა: მუყაოზე გადაკრული ტილო, ზეთი.

მდგომარეობა: კარგი

 

 

ბიოგრაფია:


ალექსანდრე ციმაკურიძე დაიბადა 1882 წლის 5 აპრილს სოფელ ქვიშხეთში, ხაშურის მუნიციპალიტელი და გარდაიცვალა 1954 წლის 24 მაისს, თბილისში. იგი იყო ქართველი ფერმწერ-პეიზაჟისტი და პროფესორი. ალექსანდრე ციმაკურიძე თანამედროვე ქართული პეიზაჟური მხატვრობის ერთ-ერთი ფუძემდებელია.

ხაშურის სარკინიგზე სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ 1902-1904 წლებში განათლება მიიღო თბილისის ნატიფ ხელოვნებათა წახალისების კავკასიური საზოგადოების ფერწერისა და ქანდაკების სკოლაში, ფოგელთან და ოსკარ შმერლიგთან. 1905 წელს მიდის მოსკოვში და სწავლობს კ. იუონის სდუდიაში და სტროგანოვების ცენტრალურ სამხატვრო-სამრეწველო სასწავლებელში. 1906 წელს აგრძელებს სწავლას მოსკოვის ფერწერის, ქანდაკებისა და ხუროთმოძღვრების სკოლაში. აქ მისი პედაგოგები იყვნენ ცნობილი მხატვრები კასატკინი, პასტერნაკი და ვასნეცოვი. მათ დიდი გავლენა იქონიეს მის შემოქმედებაძე.

1922 წლიდან ალექსანდრე ციმაკურიძე პედაგოგად მუშაობს თბილისში, მოსე თოიძის სტუდიაში და 1930 წლიდან სამხატვრო აკადემიაში.

ალექსანდრე ციმაკურიძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებში.

1.ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი
2.საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი
3.საბანკო გარანტიის გამოყენების მეთოდი


ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდა

სრული და საგარანტიო თანხის გადახდა მომხმარებლისათვის შესაძლებელია ბანკში ნაღდი ფულით, შპსთბილისის სააუქციონო სახლის“ (. 204545974) შემდეგ საბანკო ანგარიშებზე:
1. სსსაქართველოს ბანკისანგარიშის ნომერზე - GE36BG0000000305665301

2. სსთიბისი ბანკისანგარიშის ნომერზე - GE62TB7538936050100003

3. სს "ბაზის ბანკის" ანგარიშის ნომერზე - GE92BS0000000002336401

 

 ამასთან, მომხმარებელმა საბანკო გადარიცხვისას დანიშნულებაში უნდა მიუთითოს საიტზე რეგისტრაციის დროს მითითებული ინფორმაცია (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და ლოტის ნომერი, რომელზეც სურს ვაჭრობა.
მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ანგარიშზე თანხის ასახვას შესაძლოა დასჭირდეს გარკვეული დრო და იგი თანხის გადახდისთანავე ვერ დაიწყებს ვაჭრობას.
მომხმარებელს ასევე შესაძლებლობა აქვს გადახდის ქვითარი წარმოადგინოს თბილისის სააუქციონო სახლში, თუ თანხა ანგარიშზე არ არის ასახული.


საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს საკრედიტო ბარათით გადაიხადოს სრული და საგარანტიო თანხა. (ლიმიტი 50 000 ლარი) საკრედიტო ბარათით ანგარიშსწორების არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი ლოტის გვერდიდან გადადის საკრედიტო ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.
ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის ანგარიშზე.
გამარჯვებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება. დამარცხებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება.
თანხის განბლოკვა მოხდება აუქციონის დასრულებიდან 48 საათის განმავლობაში. ბანკის საკომისიო შეადგენს 0.50 თეთრს.

მომხმარებლის საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო/დარჩენილ თანხას დამატებული ბანკის საკომისიო, რომელიც დადგენილია ყველა პარტნიორი ბანკის მიერ და მითითებულია გადახდის პროცედურის დროს. აღნიშნული საკომისიო მომხმარებელს ანგარიშიდან ჩამოეჭრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვებს აუქციონში, სხვა შემთხვევაში ჩამოეჭრება ბანკისმიერ დადგენილი თანხის განბლოკვის საკომისიო.


საბანკო გარანტიის გამოყენებით გადახდა

მომხმარებელს აუქციონში მონაწილეობის საგარანტიო თანხა შეუძლია გაააქტიუროს საბანკო გარანტიის გამოყენებით. საბანკო გარანტია გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკების მიერ. მომხმარებელმა საბანკო გარანტიის ორიგინალი უნდა წარადგინოს შპსთბილისის სააუქციონო სახლშიაუქციონის დასრულებამდე 30 წუთით ადრე. საბანკო გარანტიის ვადა არ უნდა იყოს მისი გაცემიდან 30 კალენდარულ დღეზე ნაკლები.