არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი შენობით, ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ვახტანგ VI-ის ქუჩა, N 8
კატეგორია: უძრავი ქონება
ლოტის #:
1280
დაწყება/დასრულება
2019-10-18 12:00:00 - შეწყვეტილია
სტატუსი
შეწყვეტილია კრედიტორის მოთხოვნით
გამყიდველი
შპს "თბილისის სააუქციონო სახლი"
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი

ქვეყანა
საქართველო
ქალაქი
თბილისი
მისამართი
სოფელი დიღომი, ვახტანგ VI-ის ქუჩა, N 8
გადახდის პერიოდი
10 დღე
მიწის ფართობი: (მ2)
1033
შენობის ფართობი: (მ2)
1341.55
საკადასტრო კოდი
01.72.14.034.386
საბანკო გარან. დღეების რაოდ.
30

სარეალიზაციოდ წარმოდგენილია:

1. არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი შენობით, ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ვახტანგ VI-ის ქუჩა, N 8. დაზუსტებული ფართობი: 1033 კვ.. შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1 (I სართული საერთო ფართით 692.09 კვ.., II სართული საერთო ფართით 649.46 კვ..), N2. საკადასტრო კოდი: 01.72.14.034.386

2. სასოფლო-სამერუნეო მიწის ნაკვეთი შენობით, ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ვახტანგ VI-ის ქუჩა, N 6. დაზუსტებული ფართობი: 471 კვ.. შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1 საერთო ფართით 70.98 კვ.., N2 საერთო ფართით 86.75 კვ.., N3 საერთო ფართით 7.50 კვ.., N4 საერთო ფართით 4.97 კვ.. საკადასტრო კოდი: 01.72.14.034.385

ზემოთ აღნიშნული ქონებები ფაქტობრივად გაერთიანებულია, შესაბამისად, აუქციონზე გადის ერთ ლოტად.

უძრავი ქონება პირველ აუქციონზე გადის კრედიტორის სს "საქართველოს ბანკის" მოთხოვნით, მსესხებლის საკრედიტო დავალიანების უზრუნველსაყოფად.

საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით სხვა რაიმე გარდამავალი უფლება რეგისტრირებული არ არის.

სარეალიზაციო ფასი მოიცავს დღგ-.

*აუქციონში მონაწილე პირი უნდა აკმაყოფილებდეს „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ მოთხოვნებს.