თბილისის სააუქციონო სახლი წარმოადგენს ერთ-ერთ მუდმივადმოქმედ აუქციონს საქართველოში. იგი დაფუძნდა 2007 წლის 29 დეკემბერს. კომპანია ნებისმიერ მომხმარებელს სთავაზობს ექსკლუზიურ და დახვეწილ მომსახურებას.

თბილისის სააუქციონო სახლის მომსახურების ძირითადი მიმართულებებია:

  • ·         იპოთეკისა და გირავნობის საგნების სააუქციონო სახით რეალიზაცია
  • ·         უძრავი და მოძრავი ქონების სააუქციონო სახით რეალიზაცია
  • ·         ხელოვნების ნიმუშების სააუქციონო სახით რეალიზაცია

თბილისის სააუქციონო სახლი მუდმივად ატარებს, როგორც ინტერნეტ, ასევე ცოცხალ აუქციონებს. მხოლოდ იპოთეკა-გირავნობის საგნების რეალიზაციის მიზნით გამართული აქვს 800-ზე მეტი წარმატებული აუქციონი.

თბილისის სააუქციონო სახლს მრავალი კლიენტი და პარტნიორი ჰყავს და ყოველთვის დაინტერესებულია ახალი თანამშრომლობებით. კომპანია მოხარული იქნება თქვენს შეთავაზებებს გაეცნოს.

საკონტაქტო ინფორმაცია
  • საქართველო, თბილისი, 1100
    ვაჟა-ფშაველას 71 ოფისი 1/35
  • 322 39 33 50
  • info@auctionhouse.ge